definition Catalan

  • Expressar de manera detallada les característiques d'una persona o d'una cosa: descriu-me el teu cotxe nou.
  • Traçar el dibuix d'una figura o de la trajectòria que recorre un cos: el professor dibuixa a la pissarra les òrbites que descriuen els planetes.