Definicions Català

  • Que expressa o mostra amb tots els detalls les característiques d'una persona o d'una cosa: pintura descriptiva; text descriptiu.