Definicions Català

  • Falta de seguretat que se sent per algú o per alguna cosa: sent desconfiança dels seus companys i creu que algú el trairà.