Definicions Català

  • Fer que una cosa deixi d'estar coberta o tapada: tothom va aplaudir quan el president va descobrir l'estàtua. sin:  destapar
  • Conèixer una cosa que abans era desconeguda: Fleming va descobrir la penicil·lina; Colom va descobrir Amèrica.
  • Trobar o veure una cosa que abans estava amagada: he descobert on guarda els bombons!
  • Donar a conèixer o mostrar una cosa: li vaig descobrir els meus pensaments.