Definicions Català

  • Fet d'anar d'un lloc o d'un nivell a un altre de més baix: es va marejar durant el descens per aquella carretera de muntanya. sin:  baixada,  davallada
  • Prova olímpica d'esquí que consisteix a baixar una pista que forma un gran desnivell a la màxima velocitat possible.