Definicions Català

  • Anar de dalt a baix, passar d'un lloc a un altre de més baix:érem al cim de la muntanya i vam descendir a la vall. sin:  baixar,  davallar
  • Disminuir de valor o d'intensitat: quan la febre va descendir ja es trobava millor. sin:  baixar,  minvar
  • Passar d'una categoria o posició a una altra de més baixa: descendir de categoria professional.
  • Procedir d'una persona o d'un poble: en Pere descendeix d'una família d'aristòcrates.