Definicions Català

  • Falta d'acord o d'enteniment entre dues o més persones: són bons amics i parlen de les seves desavinences amb tranquil·litat. sin:  desacord,  diferència