Definicions Català

  • Fet de deixar de ser present una persona, un animal o una cosa en un lloc, o deixar de saber on és: han denunciat la desaparició del quadre.