Definicions Català

  • Deixar de percebre's una cosa per la vista, l'oïda, l'olfacte, etc: en moure l'antena, aquell so agut i la imatge defectuosa van desaparèixer.
  • Deixar d'estar present en un lloc una persona, un animal o una cosa, generalment per extinció, desús o pèrdua: l'ofici de sereno va desaparèixer fa molts anys.
  • Acabar o deixar de produir-se un fenomen, especialment una malaltia: els científics treballen per fer desaparèixer l'epidèmia.