Definicions Català

  • Falta d'acord o d'enteniment entre dues o més persones: el desacord entre els polítics condueix el país cap a una situació caòtica. sin:  desavinença,  diferència