Definicions Català

  • Fet de ser vençut en una baralla, una guerra o una competició: l'últim atac ha suposat la derrota de les tropes enemigues.