Definicions Català

  • Procedir o resultar una cosa d'una altra: la seva actitud deriva del ressentiment.
  • Dirigir o conduir una cosa cap a un altra banda: no li interessava el que es deia i va derivar la conversa cap a un altre tema.
  • gramàtica Formar una paraula a partir d'una altra a la qual s'afegeix, se suprimeix o s'intercala un afix: la paraula ballarina deriva de ball.