Definicions Català

  • Dir una persona a una altra, sense ordenar-li-ho, que li doni o que faci alguna cosa, generalment perquè la necessita: se li ha espatllat el cotxe i m'ha demanat que la porti a la ciutat.
  • Sol·licitar algú perquè vagi a algun lloc: et demanen al telèfon.
  • Fer una o més preguntes: si no saps els horaris del tren demana-ho a informació.
  • Posar o fixar un preu a una mercaderia o a una cosa que es ven: demanen dos-cents mil euros per aquest xalet.
  • Indicar que una cosa necessita el que s'expressa a continuació: aquestes flors demanen aigua.