Definicions Català

  • Reflexió que es fa abans de decidir una cosa, tenint en compte les raons a favor i en contra: si fem una cosa amb deliberacióés que abans l'hem pensat molt.