Definicions Català

  • [persona] Que no té cura de les coses pròpies: és tan deixat que mai no sap on guarda les coses. sin:  negligent