Definicions Català

  • Pas dels aliments de la boca a l'estómac.