Definicions Català

  • Explicar el significat d'una paraula o d'un concepte: a l'examen he hagut de definir diversos conceptes filosòfics.
  • Indicar els límits d'una cosa, determinar-ne les condicions, les normes, la categoria, etc: definir les clàusules d'un contracte. sin:  establir
  • definir-se  Expressar algú la seva opinió, les seves idees, el seus pensaments, etc: t'has de definir clarament en aquest conflicte.