Definicions Català

  • Comportament atent i amable cap a altres persones: les persones grans mereixen una certa deferència. sin:  cortesia