Definicions Català

  • Protecció d'algú o d'alguna cosa contra un atac, un perill o un mal: va sortir en defensa meva quan estaven a punt de pegar-me.
  • Edifici, arma o cosa que serveix per protegir d'un atac, d'un perill o d'un mal: les muralles són una defensa del poble.
  • Advocat o conjunt d'advocats que defensen l'acusat en un judici.
  • Raó o motiu amb què s'intercedeix per l'acusat en un judici: l'advocada ha basat la defensa de l'acusat en el fet que ell no té antecedents legítima defensa Circumstància que eximeix de culpabilitat: va actuar en legítima defensa perquè el volien matar.
  • Jugador que forma part de la línia del darrere d'un equip i que, en esports com el futbol, protegeix la porteria pròpia: el defensa va provocar un penal.
  • defenses  Formacions del seu cos que un animal fa servir per protegir-se o atacar: les defenses d'un eriçó són les punxes.