Definicions Català

  • Queestà mancat d'alguna qualitat que hauria de tenir: aquests pantalons són defectuosos, un camal és més llarg que l'altre.