Definicions Català

  • Destinar una cosa a un fi determinat: cada dia dedica unes hores a les seves flors.
  • Oferir una obra a una persona o a una divinitat com a símbol d'afecte, de fidelitat o d'agraïment: han dedicat el monument a Salvador Dalí.
  • dedicar-se  Treballar intensament en una activitat determinada: s'ha dedicat en cos i ànima a acabar el projecte.