Definicions Català

  • Posar adornaments en una cosa o en un lloc perquè tingui un aspecte més agradable: he decorat el menjador per a la festa d'aniversari.
  • Col·locar els mobles i els objectes d'un lloc d'una manera determinada per embellir-lo i crear un ambient: han decorat l'església amb flors blanques per al casament.