Definicions Català

  • Tècnica de disposició dels mobles i objectes d'una habitació o d'un edifici per embellir-lo i fer-lo més agradable.
  • Disposició dels adornaments que hi ha sobre una cosa o en un lloc.