Definicions Català

  • Explicació o afirmació de les idees o dels pensaments propis: el cantant ha fet unes declaracions sobre el futur de la seva carrera.
  • Manifestació d'amor a la persona estimada per demanar-li relacions: la carta contenia una declaració d'amor.
  • Manifestació davant l'administració pública dels béns que es posseeixen per tal de pagar els impostos corresponents: un cop l'any, la majoria dels ciutadans adults ha de fer la declaració dels seus béns.
  • Exposició davant un jutge o una altra autoritat del que se sap sobre un assumpte: hem sentit les declaracions de la família de l'acusat.