Definicions Català

  • Determinació que es pren davant una qüestió dubtosa o que presenta diverses opcions: he pres la decisió d'estudiar medicina. sin:  resolució
  • Valor i fermesa en la manera d'actuar: fa les coses amb tanta decisió que ningú no s'atreveix a contradir-la.