Definicions Català

  • Discussió llarga entre dues o més persones que defensen opinions contràries en la qual cada una exposa les seves idees i les defensa de la crítica dels altres. sin:  controvèrsia