Definicions Català

  • Que ocupa el lloc número 10 en una sèrie. sin:  desè,  deu
  • Part d'una quantitat dividida en 10 parts iguals: m'ha tocat un dècim dels guanys. sin:  desè
  • Part que es pot comprar per separat d'una de les deu parts d'un bitllet de loteria: he comprat dos dècims de la loteria de Nadal.