Definicions Català

  • Lletra d'impremta inclinada cap a la dreta.
  • [signe, lletra impresa] Que és inclinat cap a la dreta: poseu les paraules d'origen estranger en cursiva.