Definicions Català

  • Camí que segueix una cosa que es mou: podem seguir el curs del riu en barca.
  • Sèrie d'etapes o d'estats pels quals passa una cosa: el curs de la vida; el curs d'una malaltia.
  • Part de l'any dedicada a unes activitats, especialment d'ensenyament: al juny s'acaba el curs de música que faig al conservatori.
  • Estudi o sèrie de lliçons: m'he apuntat a un curs d'informàtica.
  • Llibre o tractat: la meva àvia té un curs de cuina de l'any 1935.
  • Conjunt de persones d'un mateix grau d'estudis: els cursos més alts han preparat una funció de teatre.