Definicions Català

  • Interès per conèixer una cosa o les coses en general: sent molta curiositat pel món del cinema.
  • Interès per saber coses sobre la vida privada de les persones: la curiositat dels nostres veïns per les coses que fem ens treu de polleguera.
  • Circumstància, fet o objecte que es considera interessant perquèés original, estrany o poc conegut: als museus s'aprenen moltes coses perquè són plens de curiositats.