Definicions Català

  • Regla o norma que s'estableix per poder opinar o prendre una determinació: haver après adequadament a portar un cotxe és un criteri bàsic per obtenir el carnet de conduir.
  • Opinió, judici o bon coneixement que té una persona sobre una cosa: fa les coses amb molt de criteri, havent-les pensat molt bé primer.