Definicions Català

  • Fet de creure, de considerar que alguna cosa és veritable o segura: donar creença al que veuen els ulls.
  • Conjunt de principis religiosos que creu una persona o un grup social: duia una vida fidel a la seva creença cristiana.