Definicions Català

  • Capacitat que té una persona per imaginar, inventar i crear coses: la Mònica té molta creativitat, ha decorat tota la casa i ha quedat molt bé.