Definicions Català

  • Quantitat de diners que presta un banc i que ha de ser retornada dins un període determinat amb les condicions pactades: he demanat un crèdit al banc per poder comprar-me el pis. sin:  préstec
  • Anotacions que es fan en un compte cada vegada que hi entren diners.
  • Facultat que té una persona per comprar un producte i retardar-ne el pagament perquè és justa i sempre torna el que deu.
  • Acceptació d'una cosa com a certa o veritable: no donava crèdit al que veien els seus ulls.
  • En l'ensenyament, unitat de valoració dels coneixements adquirits en l'estudi d'una matèria o assignatura: només li queden tres crèdits per acabar la carrera.
  • crèdits  Llistat de les persones, les empreses, etc. que han col·laborat en la realització d'una pel·lícula, d'un programa de televisió, etc: els noms dels col·laboradors surten als crèdits d'aquest diccionari.