Definicions Català

  • Comportament atent i amable cap a altres persones. sin:  deferència