Definicions Català

  • Que demostra atenció i cordialitat cap a les altres persones: una salutació cortesa.