Definicions Català

  • Conjunt de cartes i de paquets que es transporten, s'envien, es lliuren o es reben: correu certificat; heu vist el correu d'avui? sin:  correspondència correu brossa informàtica Missatges de correu electrònic, de caire publicitari, enviats massivament i no desitjats. correu electrònic informàtica Sistema d'enviament de missatges per mitjà d'una xarxa informática.
  • Vehicle que transporta cartes i paquets que són enviats d'unes persones a unes altres mitjançant el servei de correus.
  • Persona que antigament transportava missatjes o objectes enviats per una persona a una altra: per aquest camí passava el correu del rei.
  • correus  Organisme que s'encarrega del transport i el lliurament de cartes i paquets enviats per unes persones a unes altres: haurem de preguntar si correus tramet paquets tan grans. També servei de correus.