Definicions Català

  • Que és normal, freqüent o abundant: en aquest barri els atracaments no són gaire corrents. sin:  comú,  usual
  • [aigua] Que corre i no està aturada o estancada: a les sèquies passa aigua corrent que baixa dels pantans.
  • [període de temps] Que és l'actual o el que va transcorrent: us paguem el lloguer del mes corrent.
  • Desplaçament d'un fluid al llarg d'un canal, un conducte o curs: el corrent del riu té molta força.
  • Volum del fluid que es desplaça d'aquesta manera: quan plou molt el corrent dels rius i dels canals creix.
  • Pas continu d'aire que es crea quan en un edifici hi ha obertes dues portes, dues finestres, etc., o quan un espai té dues obertures: dins el túnel hi havia un corrent d'aire molt fred.
  • Pas d'energia elèctrica a través d'un conductor: corrent elèctric corrent altern a) Corrent d'intensitat variable en què el moviment dels electrons canvia de sentit cada cop que la intensitat és nul·la: una estufa elèctrica funciona amb corrent altern. corrent continu a) Corrent d'intensitat i sentit constant: les piles generen corrent continu.
  • Moviment o tendència d'idees i sentiments que és comú a un grup de persones o a una època: la nova generació de pintors formen un corrent molt interessant.