Definicions Català

  • D'una manera correcta: el nen ja parla correctament.