Definitioner Catalansk

  • Lloc tancat i descobert que serveix per tancar el bestiar; generalment, es troba adossat a la casa: vam sortir al corral a donar pinso a les gallines.