Definicions Català

  • Amabilitat i amistat en el tracte entre persones: entre els companys de la meva classe sempre hi ha molta cordialitat.