Definicions Català

  • Valor, energia i voluntat per afrontar situacions difícils o adverses: els bombers són persones de gran coratge. sin:  braó,  valentia,  valor