Definicions Català

  • Fer un escrit o un objecte exactament igual al model original: copiar un poema al quadern.
  • Respondre bé en un examen gràcies a l'ajuda prestada en aquell moment per una altra persona o per la consulta del text on apareix la resposta: el professor es va adonar que havia copiat.
  • Imitar una altra persona en la seva manera de parlar, de pensar, de vestir-se, etc: les persones que copien els altres no tenen gaire personalitat.