Definicions Català

  • Reproducció exacta d'un escrit o d'un objecte: aquest quadre que has comprat no és autèntic, és una còpia de l'original.