Definicions Català

  • Vida en companyia d'una altra o d'unes altres persones: la convivència és més fàcil si hi ha respecte entre les persones.