Definicions Català

  • Persona que està convidada, especialment, la que participa en un convit: els convidats van ballar fins la matinada.