Definicions Català

  • Seguretat que té una persona de la veritat o la certesa d'allò que pensa o sent: hi ha persones que tenen la convicció d'haver vist un ovni. sin:  convenciment
  • conviccions  Idees religioses, socials o polítiques en què creu fermament algú: hi ha persones que tenen algunes conviccions que les fan intolerants amb els altres.