Definicions Català

  • Canviar una persona o una cosa en una altra: el bruixot va convertir el noi en una granota.
  • Fer que algú adopti una doctrina religiosa o una ideologia que abans no coneixia o que no practicava, canviar de religió: la meva germana s'ha convertit a l'Islamisme.