Definicions Català

  • Que és beneficiós i útil per a un fi:és convenient tenir una estufa per quan fa fred.
  • Que està conforme o d'acord amb una altra cosa, que és oportú: no és convenient veure begudes alcohòliques abans de conduir.