Definicions Català

  • Acord entre dos o més grups socials o institucions per acceptar un seguit de condicions i drets: hi ha un conveni entre l'institut i diverses empreses per fer pràctiques de formació professional. sin:  concert conveni col·lectiu a) Acord legal entre associacions d'empresaris i de treballadors d'un mateix sector professional per establir uns salaris, un calendari i unes condicions laborals.